joomplu:714

I dag hade vi en transportdag när vi åkte de 26 milen landsväg mellan Luang Prabang och Phonsavan. Vägen slingrade sig upp och och ner mellan höjder och dalgångar. Mest uppför eftersom vi åkte från knappt 300 meter över havet till ca 1200. Resan tog hela dagen och vi gjorde några korta stopp längs vägen, inklusive lunchpaus i Phou Khoun. Vi stannade till i två byar med olika minoritetsfolk, en grotta och ett sönderrostat ryskt stridsfordon med 76 mm kanon. Grottan hade en stor Bhudda-staty med några små buddistiska väggmålningar från 1500-talet. Dessutom tjänstgjorde grottan som sjukhus och skyddsrum under bombningarna som USA gjorde 1964-75.