joomplu:714

Darjeeling och YuksamIdag är det sista dagen på Dussehrafestivalen. Det kan liknas vid julafton hemmavid. Man åker runt och hälsar på släkt och de flesta affärerna är stängda.

På förmiddagen skulle vi titta på en ceremoni där man hugger huvudet av en svart kalv. Det ska symbolisera att det goda besegrar det onda. Vi gick i 45 minuter längs huvudvägen innan vi hittade offerplatsen. Nu visade det sig att vi hade kommit en dag försent, så det var bara att vända och gå tillbaka. På vägen mot staden mötte vi tåget med ett hårt kämpande blått ånglok längst fram.